cá heo biết gọi tên đồng loại

  • Cá heo biết gọi tên nhau Cá heo biết gọi tên nhau
    Nhóm nghiên cứu tại ĐH St Andrews ở Scotland phát hiện thêm bằng chứng cho thấy cá heo biết dùng tín hiệu riêng để thông báo và nhận phản hồi tới từng cá thể trong đàn.