cá mập lên bờ

  • Indonesia: liên tiếp cá mập “lên bờ” Indonesia: liên tiếp cá mập “lên bờ”
    Chỉ trong vòng 3 ngày, hai con cá mập lớn - một con dài 13m, nặng 4 tấn và một con dài 9m, nặng 2 tấn - được tìm thấy dạt vào bờ ở khu vực Yogyakarta, Indonesia. Cả hai con đều chết sau đó. Hai con cá mập thuộc loài cá mập có tên khoa học Rhincodon typus. Đây là loài cá mập cực lớn sống ở vùng biển ấm, thân dài tới 15m và có đốm trắn