cá piranha bụng đỏ

  • 10 loài thủy quái của sông Amazon 10 loài thủy quái của sông Amazon
    Cá Pacu là loài sinh vật có hàm răng giống người. Không giống những loài sinh vật trong danh sách, cá Pacu là cá ăn tạp, thức ăn yêu thích là hoa quả và các loại hạt.