Video: Cá pirana bụng đỏ ăn thịt con mồi

  • 3.041

Cá piranha bụng đỏ có chiều dài khoảng 30cm và bơi thành đàn lớn. Chúng có răng nhọn, các hàm răng đan lồng vào nhau giúp chúng xé thịt con mồi một cách dễ dàng.

>>> Video: Cuộc nói chuyện của cá Piranha

Cập nhật: 08/05/2014 Theo Youtube
  • 3.041

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook