cá vây tay

  • Bằng chứng cho thấy con người tiến hóa từ cá Bằng chứng cho thấy con người tiến hóa từ cá
    Mới đây, các nhà cổ sinh vật học đã tìm ra mối liên hệ giữa vây cá và tay người, góp phần khẳng định nguồn gốc tiến hóa từ cá của chúng ta.
  • Cận cảnh những "hóa thạch sống" Cận cảnh những "hóa thạch sống"
    Mặc dù gần như mọi loài vật đều tiến hóa để thích nghi với môi trường mới, một vài loài động vật giữ nguyên hầu như không thay đổi từ giai đoạn trứng nước của lịch sử tiến hóa.