cách xác định phương hướng

  • 10 kỹ năng cần thiết trong cuộc sống giúp bạn cứu nguy khi cần thiết 10 kỹ năng cần thiết trong cuộc sống giúp bạn cứu nguy khi cần thiết
    Cuộc sống ngày càng phát triển với nhiều phương tiện hiện đại hơn để tự giải cứu mình trong những trường hợp khó khăn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hy hữu không có các vật dụng đó, cũng không có người trợ giúp thì cách tốt nhất là bạn nên trang bị cho mình những mẹo dưới đây phòng khi hữu sự.
  • Cách xác định hướng Đông, Tây, Nam, Bắc Cách xác định hướng Đông, Tây, Nam, Bắc
    Cách để Xác định hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Biết cách xác định các hướng chính bằng nhiều phương pháp khác nhau có thể giúp bạn thắng trong các cuộc thi định hướng, tìm đúng đường nếu bạn cần đổi hướng, thậm chí bạn còn có thể tự cứu mình k...