cái chết của cá voi xanh

  • Hình ảnh đau lòng về cái chết của cá voi xanh Hình ảnh đau lòng về cái chết của cá voi xanh
    Bức ảnh chỉ ra vết thương rùng rợn của chú cá voi xanh, bởi phần đuôi của nó dường như bị xé toạt. Chú cá voi này bị thương bơi lạc vào làn đường vận chuyển của tàu container ở Ấn Độ Dương, ngoài khơi phía Nam của Sri Lanka.