cáo xin ăn

  • Cáo xin thức ăn giữa sa mạc Cáo xin thức ăn giữa sa mạc
    Không thể tìm đủ thức ăn giữa sa mạc, một con cáo tới một công trường khai thác dầu mỏ để xin thức ăn của công nhân.