cây vân sam sitka

  • Bí ẩn cánh rừng ma 2000 năm tuổi Bí ẩn cánh rừng ma 2000 năm tuổi
    Cánh rừng này được gọi là "cánh rừng ma" bởi vì thỉnh thoảng nó lại xuất hiện một cách bất ngờ khiến người dân và các nhà khoa học vô cùng ngạc nhiên.