công nghệ độ xe

  • Dép thông minh tự xếp thẳng hàng ở Nhật Dép thông minh tự xếp thẳng hàng ở Nhật
    Hãng Nissan giới thiệu mẫu dép thông minh với khả năng tự động chạy về đúng vị trí tại một khách sạn kiểu truyền thống của Nhật ở thị trấn Hakone, Mirror hôm 26/1 đưa tin.