công nghệ chuỗi RNA

  • Chúng ta giống bố hay giống mẹ nhiều hơn? Chúng ta giống bố hay giống mẹ nhiều hơn?
    Giáo sư Fernando Pardo - Manuel de Villena, trưởng nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học Bắc Carolina (Mỹ) cho biết, xét về mặt di truyền, con người hầu hết giống bố nhiều hơn giống mẹ.