công nghệ geared turbofan

  • Vi mạch: Không có gì là khó hiểu Vi mạch: Không có gì là khó hiểu
    Vi mạch tại sao lại khó sản xuất và cần sản xuất trong môi trường sạch? Những tác động to lớn của nó đến cuộc sống con người hiện nay như thế nào?