công nghệ nano

  • Những thiên tài của thế kỷ 21 (phần 1) Những thiên tài của thế kỷ 21 (phần 1)
    Ngày nay, mỗi phát hiện là một bước tiến. Nhưng kể cả khi nó nổi tiếng, thì nó cũng chỉ là một viên gạch trên bức tường cao. Những thiên tài như Einstein làm hơi khác: họ lấy ra từ bức tường cũ vài viên gạch, quan sát kỹ rồi xây dự