công nghệ sinh học

  • Chuyện người lai thú Chuyện người lai thú
    Khi một nghiên cứu mà không dự kiến được trước những gì sẽ xảy ra thì hậu quả vô cùng tai hại mà các nhà khoa học thường nhắc nhở nhau bằng câu chuyện gọi là “hiện tượng Frankenstein”.
  • Cách xử lý nước bẩn thành nước sạch Cách xử lý nước bẩn thành nước sạch
    Trong khi lũ đến và rút, thiếu nước sạch luôn là vấn đề mà người dân các khu vực này phải đối mặt.