công viên động vật hoang dã

  • Việt Nam sắp có công viên động vật hoang dã Việt Nam sắp có công viên động vật hoang dã
    Công viên động vật hoang dã sẽ được xây dựng nhằm bảo tồn, cứu hộ và lưu trữ nguồn gene các loài động vật hoang dã phục vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo, giáo dục môi trường kết hợp với du lịch sinh thái.