cúm h7n9

  • Trường hợp duy nhất khỏi cúm H7N9 nhờ uống Tamiflu Trường hợp duy nhất khỏi cúm H7N9 nhờ uống Tamiflu
    Bệnh nhân 4 tuổi tại Thượng Hải, trường hợp duy nhất hồi phục sức khỏe sau khi xác định bị nhiễm virus cúm H7N9 đã được điều trị bằng Tamiflu, thuốc ngăn ngừa các loại virus cúm A, truyền thông Trung Quốc loan tin.