căng thẳng thần kinh

  • Phụ nữ di chuyển thế nào trong kỳ mang thai? Phụ nữ di chuyển thế nào trong kỳ mang thai?
    Ở nhà suốt 9 tháng 10 ngày chưa hẳn đã tốt mà còn là một stress (căng thẳng thần kinh) với thai phụ. Vả lại, ảnh hưởng của những chuyến du lịch xa như thế nào đến thai nghén còn phụ thuộc vào sự lựa chọn phương tiện di chuyển và sự thận trọng của họ.