căng thẳng thần kinh

  • Nhận biết dấu hiệu muốn tự tử Nhận biết dấu hiệu muốn tự tử
    Tự tử hoặc lên kế hoạch tự tử là điều có thể xảy ra phổ biến trong bối cảnh cuộc sống căng thẳng, làm gia tăng các bệnh lý về tâm thần.