cơn bão số 7

  • Cơn bão số 7 có thể vào Quảng Ninh - Hải Phòng Cơn bão số 7 có thể vào Quảng Ninh - Hải Phòng
    Hồi 07 giờ ngày 18/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 470km về phía Đông Nam.