cải thiện khả năng nghe

  • Cấy ghép ốc tai cải thiện khả năng nghe Cấy ghép ốc tai cải thiện khả năng nghe
    Cấy ghép ốc tai có thể làm tăng khả năng nghe, nói và chất lượng cuộc sống của người mất khả năng thính giác, đồng thời cấy ghép hai ốc tai có kết quả tốt hơn là cấy ghép một ốc tai, theo Reuters.