cảm giác tê buốt

  • Điều gì xảy ra khi bạn bị tê chân Điều gì xảy ra khi bạn bị tê chân
    Việc làm gián đoạn con đường dẫn truyền tín hiệu điện giữa các dây thần kinh ở chân và não có thể gây ra cảm giác tê buốt, giống như bị kim châm.