cấu trúc mô mềm của khủng long

  • Khủng long có họ với... gà? Khủng long có họ với... gà?
    Gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện phần mô mềm trên đỉnh đầu của loài khủng long Edmontosaurus tại Canada và thấy sự tương đồng với phần mào của loài gà ngày nay.