cấy ghép ốc tai

  • Bộ não con người cũng có thể bị hack? Bộ não con người cũng có thể bị hack?
    Tất cả những ý nghĩ và hành động của bạn đều có thể bị một ai đó điều khiển. Nói cách khác, bộ não của bạn có thể bị hack và bạn có thể bị... chiếm quyền điều khiển.
  • Có thể kiểm soát suy nghĩ của con người? Có thể kiểm soát suy nghĩ của con người?
    Câu trả lời là ở một góc độ nào đó thì điều này là "có thể". Nhưng trước tiên, chúng ta cần một công cụ và cần hiểu cách sử dụng công cụ này để đọc và nhập thông tin vào bộ não một cách hoàn chỉnh.
  • Cấy ghép ốc tai cải thiện khả năng nghe Cấy ghép ốc tai cải thiện khả năng nghe
    Cấy ghép ốc tai có thể làm tăng khả năng nghe, nói và chất lượng cuộc sống của người mất khả năng thính giác, đồng thời cấy ghép hai ốc tai có kết quả tốt hơn là cấy ghép một ốc tai, theo Reuters.