cầu lửa

  • Sao băng rơi xuống Ontario Sao băng rơi xuống Ontario
    Lần thứ hai trong năm nay, Đại học Western Ontario Meteor Group đã quay được một đoạn phim cực kỳ hiếm ghi lại hình ảnh một sao băng rơi xuống Trái Đất.