cỗ máy du hành thời gian

  • Chế tạo thành công cỗ máy thời gian? Chế tạo thành công cỗ máy thời gian?
    Chủ nhân của "Cỗ máy du hành thời gian Aryayek" là Ali Razeghi, 27 tuổi, anh là giám đốc Trung tâm phát minh chiến lược quốc gia Iran. Razeghi có 179 phát minh được công nhận.