cửa sổ tâm hồn

  • Người mắt nâu đáng tin hơn người mắt xanh? Người mắt nâu đáng tin hơn người mắt xanh?
    Những người mắt nâu được xem là đáng tin cậy hơn người mắt xanh nhưng nguyên nhân chỉ xuất phát từ hình dạng khuôn mặt của họ, theo một nghiên cứu mới được công bố trên tờ tuần san khoa học Public Library of Science ONE hôm 9/1.