ca hát

  • Vì sao bạn hát dở, hay thậm chí không biết hát? Vì sao bạn hát dở, hay thậm chí không biết hát?
    Mọi người có co rúm người lại khi bạn hát không? Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, trong hai mươi người thì chỉ có 1 người thật sự mắc chứng không phân biệt được nốt nhạc hay chứng amusia.