cafein

  • Chất cafein và bệnh tiểu đường loại 2 Chất cafein và bệnh tiểu đường loại 2
    “Có vẻ như là số lượng protein SHBG trong máu phản ánh tính nhạy cảm di truyền để phát triển bệnh tiểu đường loại 2”, theo Tiến sĩ Simin Liu. “Nhưng bây giờ, chúng tôi còn biết rằng số lượng protein SHBG hiện diện trong máu có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như chế độ ăn uống.”
  • Cafein ảnh hưởng đến đàn ông nhiều hơn Cafein ảnh hưởng đến đàn ông nhiều hơn
    Một nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Barcelona (UB) chỉ đạo cho thấy cafein có tác động lên đàn ông nhiều hơn lên phụ nữ, và những tác động này xuất hiện chỉ sau 10 phút.