cao ốc

  • Cao ốc “chuồn chuồn” Cao ốc “chuồn chuồn”
    Đó là một cao ốc tên gọi Dragonfly, hình dáng như đôi cánh chuồn chuồn mọc giữa lòng đô thị, nơi cư dân có thể tự cung cấp lương thực.