chòm sao

  • Phát hiện hành tinh "siêu trái đất" Phát hiện hành tinh "siêu trái đất"
    Các nhà thiên văn học châu Âu vừa phát hiện 50 hành tinh mới bên ngoài Hệ mặt trời, bao gồm 16 hành tinh có kích thước tương tự Trái đất. Đây là số lượng hành tinh mới lớn nhất được công bố trong một lần.
  • Phát hiện cặp hành tinh giống Trái đất nhất Phát hiện cặp hành tinh giống Trái đất nhất
    Một chuyên gia của đại học Washington (Mỹ) vừa công bố phát hiện một cặp hành tinh có nhiều nét tương đồng với Trái đất nhất nhờ vào công của kính viễn vọng Kepler.