chó sói tasmania

  • Tìm hiểu thêm về hổ Tasmania Tìm hiểu thêm về hổ Tasmania
    Loài thú này có tên chó sói túi, hay còn gọi là hổ Tasmania. Chúng là loài thú ăn thịt có túi, với bộ dạng cơ thể của một con sói, nhưng lại có những sọc vằn trên lưng của một con hổ.