chấn thương trong lao động

  • Viễn cảnh áo robot Viễn cảnh áo robot
    Giới chức Liên minh châu Âu cho hay tổng cộng có 7 nước tham gia vào dự án thử nghiệm áo robot cho công nhân nhà máy.