chất độc a-amanitin

  • Dùng chất kích độc trong nấm trị ung thư Dùng chất kích độc trong nấm trị ung thư
    Một nhóm nhà nghiên cứu vừa đưa ra một phương pháp tiêu diệt tế bào ung thư bằng cách sử dụng độc tố nấm mũ tử thần (Amanita phalloides), mà không làm tổn hại đến cơ thể.