chất phụ gia

  • Nguyên nhân cháy xe không phải do xăng dầu? Nguyên nhân cháy xe không phải do xăng dầu?
    Tôi đã đọc ở một số báo về việc 4 Bộ thông báo về nguyên nhân cháy xe. Xin hỏi: Sao các nhà nghiên cứu lại cứ khăng khăng khẳng định cháy được “phải có xăng dầu bị rò rỉ và tiếp xúc với nhiệt độ hơn 400 độ C“? Tất nhiên có đủ hai điều kiện ấy thì 100% cháy.
  • Phát hiện bất ngờ về loài ốc mượn hồn Phát hiện bất ngờ về loài ốc mượn hồn
    Loài động vật giáp xác này tự bảo vệ bằng cách trú ngụ trong những chiếc vỏ do các loài khác bỏ lại.