chẩn đoán ung thư bằng hơi thở

  • Chẩn đoán ung thư qua hơi thở Chẩn đoán ung thư qua hơi thở
    Những thử nghiệm lâm sàng khẳng định rằng việc chẩn đoán ung thư bằng hơi thở đạt được độ chính xác tới 83%, đồng thời còn phân biệt được các dạng và mức độ của bệnh này.