chế tạo siclicon tinh thể

  • Đại học Michigan chế tạo Silicon tinh thể từ kim loại lỏng Đại học Michigan chế tạo Silicon tinh thể từ kim loại lỏng
    Các nhà nghiên cứu tại đại học Michigan đã vừa phát minh một cách thức mới để chế tạo Silicon tinh thể bằng kim loại lỏng. Qua đó, các thành phần quan trọng trong máy tính và pin mặt trời hứa hẹn sẽ rẻ hơn và thân thiện với môi trường hơn.