chụp ct

  • Tầm soát bệnh ung thư phổi ở giai đoạn đầu Tầm soát bệnh ung thư phổi ở giai đoạn đầu
    Theo kết quả nhận được từ chương trình National Lung Cancer Screening Trial thì việc sử dụng kỹ thuật chụp CT hiệu quả trong việc tầm soát bệnh ung thư phổi ở giai đoạn đầu ở người nghiện hút thuốc lá...