chữa vô sinh

  • Nuôi trứng non để chữa vô sinh nữ Nuôi trứng non để chữa vô sinh nữ
    Với kỹ thuật mới, bệnh nhân buồng trứng đa nang không cần dùng thuốc kích thích buồng trứng mà vẫn thụ tinh được. Bác sĩ chọc hút trứng non qua ngả âm đạo, nuôi trong một môi trường đặc biệt ở ngoài cơ thể con người trong khoảng 24 giờ cho trưởng thành rồi đem thụ tinh
  • Hy vọng chữa vô sinh từ tinh trùng nhân tạo Hy vọng chữa vô sinh từ tinh trùng nhân tạo
    Các nhà khoa học lần đầu tiên đã chứng minh được rằng tinh trùng nhân nuôi từ tế bào gốc phôi có thể dùng để tạo ra thế hệ con. Giáo sư Karim Nayernia và cộng sự tại Đại học Georg-August ở Göttingen - Đức, đã