chiếc mũi điện tử

  • Mũi điện tử phát hiện người hút thuốc Mũi điện tử phát hiện người hút thuốc
    Một nhóm nghiên cứu thuộc ĐH New South Wales (Australia) vừa chế tạo một chiếc mũi điện tử có khả năng phát hiện ra người hút thuốc lá một cách nhanh chóng, chính xác.
  • Nếm thức ăn bằng lưỡi từ Nếm thức ăn bằng lưỡi từ
    “Chiếc mũi điện tử” phát hiện mùi thơm đã có bạn đồng hành. Đó chính là “chiếc lưỡi từ”, một phương pháp được sử dụng để “nếm” thức ăn và xác định các thành phần trong thức ăn.