chim di cư tránh rét

  • Loài chim nặng 25g bay tới 29.000km để tránh rét Loài chim nặng 25g bay tới 29.000km để tránh rét
    Theo một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học, những loài chim bay tránh rét đã thực hiện các chuyến bay dài 29.000km trong cuộc di cư từ phương Bắc xuống châu Phi và trở lại. Nghiên cứu dựa trên loài chim Oenanthe oenanthe, vốn chỉ nặng khoảng 25g, các nhà sinh vật học đã rất bất ngờ trước chặng hành trình mà lo&