chim không biết bay

  • Chim voi là loài ăn đêm và bị mù Chim voi là loài ăn đêm và bị mù
    Các nhà nghiên cứu tại Đại học Texas cho biết loài chim này, từng sống ở Madagascar, là loài ăn đêm và có khả năng bị mù, dựa trên việc nghiên cứu hình dạng não bộ của chúng.