chuyện ấy

  • Tại sao gấu trúc thích hát khi làm chuyện ấy? Tại sao gấu trúc thích hát khi làm chuyện ấy?
    Các nhà khoa học từ Trung Quốc và Mỹ vừa công bố những phát hiện thú vị từ một nghiên cứu về các nghi thức giao phối của loài gấu trúc ngày nay và kết quả thật phi thường và rất lãng mạn.