con sói

  • Phát hiện hóa thạch loài sói đã tuyệt chủng Phát hiện hóa thạch loài sói đã tuyệt chủng
    Các nhà nghiên cứu cho biết họ đã tìm thấy hóa thạch của loài chó sói đã tuyệt chủng ở gần Las Vegas, đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy loài có vú này từng sống ở Nevada. 
  • Nhân bản thành công 8 con sói Bắc Mỹ Nhân bản thành công 8 con sói Bắc Mỹ
    Thông báo của chính quyền địa phương tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc cho biết, nhà khoa học tế bào gốc Hàn Quốc Hwang Woo-suk đã nhân bản thành công giống chó sói Bắc Mỹ có nguy cơ tuyệt chủng.