cuộc chạy đua vũ trụ

  • Nóng bỏng cuộc chạy đua vũ trụ ở châu Á Nóng bỏng cuộc chạy đua vũ trụ ở châu Á
    Cuộc chạy đua vũ trụ ở châu Á đã nóng lên hôm 24/10 khi Trung Quốc phóng thành công tàu thăm dò mặt trăng đầu tiên của nước này.
  • Bên ngoài vũ trụ là gì? Bên ngoài vũ trụ là gì?
    Nếu vũ trụ đang nở rộng ra thì chứng tỏ nó đang ở trong một không gian rộng hơn nó. Nên nó mới có thể nở rộng được. Vậy thì ở bên ngoài của vũ trụ này là gì?