cuộc chiến chống béo phì

  • Chuyện gì xảy ra sau kế hoạch giảm cân? Chuyện gì xảy ra sau kế hoạch giảm cân?
    Một vài người phải ngạc nhiên khi khám phá ra cuộc chiến chống béo phì không kết thúc khi họ thành công trong việc đạt được mục đích giảm cân.
  • Hành tinh cũng 'phát phì' Hành tinh cũng 'phát phì'
    Loài người không hề đơn độc trong cuộc chiến chống béo phì, bởi kích thước của các hành tinh khí cũng tăng lên tạm thời trong một giai đoạn.