cu li

  • Cu li, kẻ ngủ ngày không chán Cu li, kẻ ngủ ngày không chán
    Phải trải qua hàng triệu năm, mỗi loài mới tự trang bị cho mình một thứ vũ khí riêng biệt, đặc trưng, mà loài khác không có. Vũ khí này chính là công cụ hữu hiệu nhất giúp chúng tồn tại.