cung điện của Vương triều Tây Sơn

  • Nhiều phát hiện khảo cổ mới tại Thành Hoàng Đế Nhiều phát hiện khảo cổ mới tại Thành Hoàng Đế
    Ngày 23/11, tại Quy Nhơn, Viện khảo cổ học Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định đã tổ chức báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ học Tử cấm thành - Thành Hoàng đế (Vương triều Tây Sơn) lần thứ 5 năm 2012.