dấu hiệu ung thư buồng trứng

  • Dấu hiệu cảnh báo ung thư buồng trứng Dấu hiệu cảnh báo ung thư buồng trứng
    Trong vài thập kỷ qua, tỷ lệ bệnh nhân ung thư buồng trứng đã gia tăng đáng kể. Trong hầu hết trường hợp, bệnh thường không được phát hiện sớm cho đến khi nó trở nên nghiêm trọng lây lan đến bụng và xương chậu.