da điện tử

  • Da điện tử biến tay thành điện thoại Da điện tử biến tay thành điện thoại
    Lần đầu tiên các nhà khoa học Nhật đã chứng minh rằng một màn hình hiển thị da điện tử siêu mỏng và linh hoạt làm từ hữu cơ điện tử không làm suy giảm xúc giác khi tiếp xúc với không khí.