danh họa Leonardo da Vinci

  • Phát hiện mới về Bữa tiệc ly Phát hiện mới về Bữa tiệc ly
    Đậu hầm, thịt cừu, ô liu, thảo mộc đắng, nước sốt cá, bánh mì không men, chà là và rượu thơm. Đó dường như là các món ăn của Bữa tiệc ly.